»Naslovna
»Proizvodi
»Inženjering
»Referenc liste
»Linkovi
»Kontakt
  
»
   

Vrećasti filter tip SOF
1. TEHNIČKI OPIS FILTERA
 • Filteri serije SOF su okrugli, konstruisani kao samostalne filterske jedinice. Namenjeni su za suvo prečišćavanje industrijskih gasova i vazduha zaprljanog prašinom.
 • Maksimalna temperatura gasova je 130 oC (za standardno izvođenje).
 • Osnovno tehničko rešenje je predviđeno da radi u potpritisku i nadpritisku.
 • Čišćenje filterskih vreća se vrši regulisano pneumatski preko elektronskog programatora.
 • Održavanje je minimalno i jednostavno.


2. OSNOVNI DELOVI FILTERA

Filterski uređaj SOF sastoji se od sledećih osnovnih delova:

 1. Telo filtera sa vrećama
 2. Pneumatska glava sa sistemom za otresanje
 3. Ciklon - bunker za odvajanje krupnijih frakcija
 4. Sistem za odvod sakupljene prašine
 5. Noseća konstrukcija


2.1. Telo filtera sa vrećama

Telo filtera je izrađeno u ubliku cilindra. Na donjoj strani je mehanizam za kontinualno zatezanje vreća, a na gornjoj strani se nalazi filterska ploča sa sa Venturi mlaznicama na koje se pričvršćuju vreće i koje sluče za njihovo efikasnije produvavanje i čišćenje.

 • Broj vreća je tako odabran i raspoređen da čini optimalno popunjavanje prostora.
 • Dimenzije vreća su φ 120 mm, dužine od L=2000 mm do L=4500 mm.
 • Ukupna efektivna površina se kreće od 4,5 m2 do 390 m2
 • Po potrebi, na telu filtera se ugrađuju protiveksplozijske klapne (pasivna zaštita) i odgovarajući protivpožarni senzori (aktivna zaštita) sa mlaznicama za uduvavanje CO2.
 • Na telu filtera nalaze se vrata za vizuelnu kontrolu stanja vreća, kao i njihovu zamenu.


2.2. Pneumatska glava sa sistemom za otresanje

Pneumatska glava se nalazi na vrhu tela filtera i ima sledeće delove:

 • rezervoar komprimovanog vazduha
 • pneumatski elektromagnetski ventili za otresanje, koji su povezani preko elektronskog programatora
 • razvod impulsnog vazduha do svake mlaznice
 • hauba sa priključkom za odvođenje prečišćenog vazduha.


2.3. Ciklon - bunker za odvajanje krupnijih frakcija

Ispod tela filtera nalazi se konusni bunker sa ugrađenom ciklonskom cevi za predodvajanje krupnijih frakcija prašine. Time se obara koncentracija na ulazu u prostor vreća, čime se poboljšava efikasnost rada uređaja.

Standardno rešenje za odvođenje prašine iz bunkera je pomoću ćelijskog (komornog) dodavača. U praksi su mogući slučajevi kada je potrebno na izlazu iz filtera ugraditi:

 • kontejner na dnu bunkera sa hermetičkom spojkom,
 • ćelijski dodavač vezan sa pužnim transportnim sistemom,
 • ćelijski dodavač vezan sa redlerskim transporterom,
 • ćelijski dodavač vezan sa pneumatskom usisnom cevi ili ejektorom.
Poslednja tri sistema transporta koriste se kod integralnog spajanja više filterskih jedinica.


3. MONTAŽA FILTERSKOG UREĐAJA

Svi elementi filtera su segmentne izvedbe sa prirubničkim spajanjem. Manje jedinice se isporučuju u integralnoj izvedbi. Veće jedinice se lako spajaju iz prstenastih segmenata nakon postavljanja noseće konstrukcije sa bunkerom - ciklonom.


FILTERSKA POVRŠINA m2

Dužina vreća
[mm]
SOF 610SOF 850SOF 1100SOF 1350SOF 1500SOF 1770SOF 2000SOF 2550SOF 3000
20004,59,013,420,527,530,054,489,6202,5
2500-11,617,426,535,650,670,5116,0239,9
3000--21,332,643,762,086,5142,4277,4
3500----51,873,6102,5168,8314,9
4000-----85,0118,5195,2352,4
4500------134,5221,5389,9
Broj
ventila
345679111517
Broj
vreća
7142132436185140199

Filter SOF.pdf